Lansera ett dataspel

 

Hur man marknadsför dataspel

Marknadsföring genom PTC-sidor

Ett enkelt sätt att marknadsföra sina dataspel är att lägga ut en annons på en av de många PTC-sidor som finns tillgängliga på nätet. Det går till så att man lägger in länken till dataspelet som en annons som vilken besökare som helst på PTC-sidan får betalt för att läsa. Denna annons kan ha en varierande längd, vilket även medför att läsaren tjänar mer pengar för att läsa annonsen ju längre tid som den laddas upp. 

Användning av traffic-sidor

Ett liknande sätt är att lägga ut en länk till dataspelet på en traffic-sida. Förfarandet är detsamma som via PTC-sidor, men läsaren får istället trafik till sin sida när denne klickar på och läser andras annonser. Denna metod är kanske mer eftertraktad hos läsarna, då man oftast önskar få trafik till sin hemsida eller blogg. Här får läsaren alltså inte betalt för att läsa de annonser som finns inlagda av andra. Ju fler sidor som besökaren klickar på desto mer trafik får denne till sin hemsida eller blogg. I programmet ingår ofta en bonus som man får efter ett visst antal lästa annonser, varför det lönar sig att klicka på en hel del annonser under denna sida. 

Reklam via Facebook

Man kan även skapa en sida på Facebook där man kan ge reklam om det specifika dataspelet. Här kan man dessutom få grupper av intressenter där man som läsare kan ansluta sig till sidan och följa den utveckling som sker av dataspelet. Det är bra om man kontinuerligt lägger ut ny information på Facebooksidan så att besökare finner spelet aktuellt. På så sätt kan man informera om eventuella ändringar i spelet och även nytillkomna uppdateringar. 

Det går även att låta spelet ladda under Facebook så att man därigenom får spelet använt samtidigt som detta ger reklam. Vill man kan man lägga ut en länk så att alla läsare kan läsa om spelet eller blir skickade direkt till spelet. Ju fler vänner man får som ansluter sig till Facebooksidan, desto större mängd människor kommer i kontakt med spelet. 

Man kan samla "gillamarkeringar" och följare när man väl har en Facebooksida. Med ett enkelt handgrepp kan man läsa av hur många markeringar och följare som Facebooksidan har lyckats få. Detta indikerar hur många potentiella kunder som finns som är intresserade av spelet. "Gillamakeringar" kan man dessutom få om man lägger ut en länk till dataspelets hemsida. Det visar på samma sätt hur många intresserade kunder som finns tillgängliga. 

Reklam via Twitter

På samma sätt som med Facebook kan man lägga ut länken till spelsidan och man kan även här skapa en sida. Både på Facebook och på Twitter kan länken delas vidare till andra läsare och man kan få följare.

 

 

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]